Τα πάντα για το έπιπλο

ΣΚΑΦΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ και ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ - ΒΑΡΚΕΣ, ΤΑΧΥΠΛΟΑ, YACHT και ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΣΚΑΦΟΣ

A.Hellas
 • Κατασκευαστής: A.Hellas
 • Μήκος:5.65 m
 • Ημερομηνία προσθήκης: 04-06-2012
 • Κατασκευαστής: A.Hellas
 • Μήκος:5.60 m
 • Ημερομηνία προσθήκης: 01-06-2014
 • Κατασκευαστής: A.Hellas
 • Μήκος:5.60 m
 • Ημερομηνία προσθήκης: 17-06-2014
 • Κατασκευαστής: A.Hellas
 • Μήκος:18 ft
 • Ημερομηνία προσθήκης: 24-08-2011
 • Κατασκευαστής: A.Hellas
 • Μήκος:18 ft
 • Ημερομηνία προσθήκης: 03-12-2008
 • Κατασκευαστής: A.Hellas
 • Μήκος:6.90 m
 • Ημερομηνία προσθήκης: 03-04-2012
 • Κατασκευαστής: A.Hellas
 • Μήκος:5.5 m
 • Ημερομηνία προσθήκης: 14-01-2013
 • Κατασκευαστής: A.Hellas
 • Μήκος:6.20 m
 • Ημερομηνία προσθήκης: 27-12-2013
 • Κατασκευαστής: A.Hellas
 • Μήκος:6.20 m
 • Ημερομηνία προσθήκης: 16-02-2010
 • Κατασκευαστής: A.Hellas
 • Μήκος:5.5 m
 • Ημερομηνία προσθήκης: 10-05-2019
 • Κατασκευαστής: A.Hellas
 • Μήκος:4.6 m
 • Ημερομηνία προσθήκης: 19-10-2010
 • Κατασκευαστής: A.Hellas
 • Μήκος:7.00 m
 • Ημερομηνία προσθήκης: 17-05-2012
 • Κατασκευαστής: A.Hellas
 • Μήκος:5.55 m
 • Ημερομηνία προσθήκης: 21-02-2019
 • Κατασκευαστής: A.Hellas
 • Μήκος:5.5 m
 • Ημερομηνία προσθήκης: 02-05-2012
 • Κατασκευαστής: A.Hellas
 • Μήκος:5.50μ m
 • Ημερομηνία προσθήκης: 08-05-2013
 • Κατασκευαστής: A.Hellas
 • Μήκος:4.70 m
 • Ημερομηνία προσθήκης: 17-10-2016
 • Κατασκευαστής: A.Hellas
 • Μήκος:5.00 m
 • Ημερομηνία προσθήκης: 31-12-2010
 • Κατασκευαστής: A.Hellas
 • Μήκος:5.0 m
 • Ημερομηνία προσθήκης: 07-10-2012
 • Κατασκευαστής: A.Hellas
 • Μήκος:5.6 m
 • Ημερομηνία προσθήκης: 07-03-2014
 • Κατασκευαστής: A.Hellas
 • Μήκος:5.55 m
 • Ημερομηνία προσθήκης: 17-11-2014