Τα πάντα για το έπιπλο

ΣΚΑΦΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ και ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ - ΒΑΡΚΕΣ, ΤΑΧΥΠΛΟΑ, YACHT και ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΣΚΑΦΟΣ

A.Hellas
 • Κατασκευαστής: A.Hellas
 • Μήκος:5.32 m
 • Ημερομηνία προσθήκης: 07-10-2010
 • Κατασκευαστής: A.Hellas
 • Μήκος:5.25 m
 • Ημερομηνία προσθήκης: 01-10-2018
 • Κατασκευαστής: A.Hellas
 • Μήκος:4.70 m
 • Ημερομηνία προσθήκης: 06-03-2013
 • Κατασκευαστής: A.Hellas
 • Μήκος:5.3 m
 • Ημερομηνία προσθήκης: 24-07-2014
 • Κατασκευαστής: A.Hellas
 • Μήκος:5 m
 • Ημερομηνία προσθήκης: 16-01-2017
 • Κατασκευαστής: A.Hellas
 • Μήκος:5 m
 • Ημερομηνία προσθήκης: 16-01-2017
 • Κατασκευαστής: A.Hellas
 • Μήκος:4.56 m
 • Ημερομηνία προσθήκης: 27-12-2012
 • Κατασκευαστής: A.Hellas
 • Μήκος:4.70 m
 • Ημερομηνία προσθήκης: 10-02-2010
 • Κατασκευαστής: A.Hellas
 • Μήκος:5.70 m
 • Ημερομηνία προσθήκης: 12-04-2014
 • Κατασκευαστής: A.Hellas
 • Μήκος:5 m
 • Ημερομηνία προσθήκης: 28-04-2015
 • Κατασκευαστής: A.Hellas
 • Μήκος:4.56 m
 • Ημερομηνία προσθήκης: 17-09-2015
 • Κατασκευαστής: A.Hellas
 • Μήκος:6 m
 • Ημερομηνία προσθήκης: 29-10-2018
 • Κατασκευαστής: A.Hellas
 • Μήκος:5.6 m
 • Ημερομηνία προσθήκης: 19-05-2014
 • Κατασκευαστής: A.Hellas
 • Μήκος:6 m
 • Ημερομηνία προσθήκης: 29-05-2018
 • Κατασκευαστής: A.Hellas
 • Μήκος:4.68 m
 • Ημερομηνία προσθήκης: 17-09-2015
 • Κατασκευαστής: A.Hellas
 • Μήκος:5.50 m
 • Ημερομηνία προσθήκης: 25-05-2016
 • Κατασκευαστής: A.Hellas
 • Μήκος:4.80 m
 • Ημερομηνία προσθήκης: 17-04-2012
 • Κατασκευαστής: A.Hellas
 • Μήκος:3.70 m
 • Ημερομηνία προσθήκης: 19-04-2012
 • Κατασκευαστής: A.Hellas
 • Μήκος:6 m
 • Ημερομηνία προσθήκης: 29-04-2013
 • Κατασκευαστής: A.Hellas
 • Μήκος:530 m
 • Ημερομηνία προσθήκης: 14-10-2019