Τα πάντα για το έπιπλο

ΣΚΑΦΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ και ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ - ΒΑΡΚΕΣ, ΤΑΧΥΠΛΟΑ, YACHT και ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΣΚΑΦΟΣ

ΣΚΑΦΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝ- ΑΦΟΙ ΜΠΙΣΚΙΝΗ ΑΕΒΕ
 • Κατασκευαστής: ΣΚΑΦΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝ- ΑΦΟΙ ΜΠΙΣΚΙΝΗ ΑΕΒΕ
 • Μήκος:4.70 m
 • Ημερομηνία προσθήκης: 06-03-2012
 • Κατασκευαστής: ΣΚΑΦΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝ- ΑΦΟΙ ΜΠΙΣΚΙΝΗ ΑΕΒΕ
 • Μήκος:5.5m m
 • Ημερομηνία προσθήκης: 22-08-2012
 • Κατασκευαστής: ΣΚΑΦΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝ- ΑΦΟΙ ΜΠΙΣΚΙΝΗ ΑΕΒΕ
 • Μήκος:6.10 m
 • Ημερομηνία προσθήκης: 03-06-2015
 • Κατασκευαστής: ΣΚΑΦΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝ- ΑΦΟΙ ΜΠΙΣΚΙΝΗ ΑΕΒΕ
 • Μήκος:4.50 m
 • Ημερομηνία προσθήκης: 23-09-2013
 • Κατασκευαστής: ΣΚΑΦΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝ- ΑΦΟΙ ΜΠΙΣΚΙΝΗ ΑΕΒΕ
 • Μήκος:5.20 m
 • Ημερομηνία προσθήκης: 22-08-2012
 • Κατασκευαστής: ΣΚΑΦΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝ- ΑΦΟΙ ΜΠΙΣΚΙΝΗ ΑΕΒΕ
 • Μήκος:5.10 m
 • Ημερομηνία προσθήκης: 01-09-2014
 • Κατασκευαστής: ΣΚΑΦΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝ- ΑΦΟΙ ΜΠΙΣΚΙΝΗ ΑΕΒΕ
 • Μήκος:5.10 m
 • Ημερομηνία προσθήκης: 11-11-2013
 • Κατασκευαστής: ΣΚΑΦΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝ- ΑΦΟΙ ΜΠΙΣΚΙΝΗ ΑΕΒΕ
 • Μήκος:5.15 m
 • Ημερομηνία προσθήκης: 10-04-2014
 • Κατασκευαστής: ΣΚΑΦΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝ- ΑΦΟΙ ΜΠΙΣΚΙΝΗ ΑΕΒΕ
 • Μήκος:5.1 m
 • Ημερομηνία προσθήκης: 13-03-2015
 • Κατασκευαστής: ΣΚΑΦΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝ- ΑΦΟΙ ΜΠΙΣΚΙΝΗ ΑΕΒΕ
 • Μήκος:4.55 m
 • Ημερομηνία προσθήκης: 01-07-2013
 • Κατασκευαστής: ΣΚΑΦΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝ- ΑΦΟΙ ΜΠΙΣΚΙΝΗ ΑΕΒΕ
 • Μήκος:4.55 m
 • Ημερομηνία προσθήκης: 01-07-2013
 • Κατασκευαστής: ΣΚΑΦΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝ- ΑΦΟΙ ΜΠΙΣΚΙΝΗ ΑΕΒΕ
 • Μήκος:4.35 m
 • Ημερομηνία προσθήκης: 06-03-2012
 • Κατασκευαστής: ΣΚΑΦΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝ- ΑΦΟΙ ΜΠΙΣΚΙΝΗ ΑΕΒΕ
 • Μήκος:5.1 m
 • Ημερομηνία προσθήκης: 18-03-2014
 • Κατασκευαστής: ΣΚΑΦΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝ- ΑΦΟΙ ΜΠΙΣΚΙΝΗ ΑΕΒΕ
 • Μήκος:3.80 m
 • Ημερομηνία προσθήκης: 19-10-2010
 • Κατασκευαστής: ΣΚΑΦΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝ- ΑΦΟΙ ΜΠΙΣΚΙΝΗ ΑΕΒΕ
 • Μήκος:4.75 m
 • Ημερομηνία προσθήκης: 06-03-2012
 • Κατασκευαστής: ΣΚΑΦΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝ- ΑΦΟΙ ΜΠΙΣΚΙΝΗ ΑΕΒΕ
 • Μήκος:4.80 m
 • Ημερομηνία προσθήκης: 09-10-2012
 • Κατασκευαστής: ΣΚΑΦΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝ- ΑΦΟΙ ΜΠΙΣΚΙΝΗ ΑΕΒΕ
 • Μήκος:495 m
 • Ημερομηνία προσθήκης: 23-05-2014
 • Κατασκευαστής: ΣΚΑΦΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝ- ΑΦΟΙ ΜΠΙΣΚΙΝΗ ΑΕΒΕ
 • Μήκος:4.95 m
 • Ημερομηνία προσθήκης: 01-07-2014
 • Κατασκευαστής: ΣΚΑΦΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝ- ΑΦΟΙ ΜΠΙΣΚΙΝΗ ΑΕΒΕ
 • Μήκος:3.25 m
 • Ημερομηνία προσθήκης: 06-03-2012
 • Κατασκευαστής: ΣΚΑΦΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝ- ΑΦΟΙ ΜΠΙΣΚΙΝΗ ΑΕΒΕ
 • Μήκος:2.95 m
 • Ημερομηνία προσθήκης: 06-03-2012