Τα πάντα για το έπιπλο

ΣΚΑΦΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ και ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ - ΒΑΡΚΕΣ, ΤΑΧΥΠΛΟΑ, YACHT και ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΣΚΑΦΟΣ

Νηρεύς
 • Κατασκευαστής: Νηρεύς
 • Μήκος:4.70 m
 • Ημερομηνία προσθήκης: 06-02-2018
 • Κατασκευαστής: Νηρεύς
 • Μήκος:4.95 m
 • Ημερομηνία προσθήκης: 29-08-2017
 • Κατασκευαστής: Νηρεύς
 • Μήκος:7 m
 • Ημερομηνία προσθήκης: 14-12-2016
 • Κατασκευαστής: Νηρεύς
 • Μήκος:4.90 m
 • Ημερομηνία προσθήκης: 12-07-2016
 • Κατασκευαστής: Νηρεύς
 • Μήκος:7.40m m
 • Ημερομηνία προσθήκης: 14-06-2015
 • Κατασκευαστής: Νηρεύς
 • Μήκος:6m m
 • Ημερομηνία προσθήκης: 14-06-2015
 • Κατασκευαστής: Νηρεύς
 • Μήκος:5.80 m
 • Ημερομηνία προσθήκης: 16-02-2015
 • Κατασκευαστής: Νηρεύς
 • Μήκος:4 m
 • Ημερομηνία προσθήκης: 21-08-2014
 • Κατασκευαστής: Νηρεύς
 • Μήκος:9.60 m
 • Ημερομηνία προσθήκης: 17-02-2014
 • Κατασκευαστής: Νηρεύς
 • Μήκος:3.40 m
 • Ημερομηνία προσθήκης: 22-01-2014
 • Κατασκευαστής: Νηρεύς
 • Μήκος:4 m
 • Ημερομηνία προσθήκης: 22-01-2014
 • Κατασκευαστής: Νηρεύς
 • Μήκος:6.00 m
 • Ημερομηνία προσθήκης: 17-01-2014
 • Κατασκευαστής: Νηρεύς
 • Μήκος:4.00 m
 • Ημερομηνία προσθήκης: 17-10-2013
 • Κατασκευαστής: Νηρεύς
 • Μήκος:4.30 m
 • Ημερομηνία προσθήκης: 03-10-2013
 • Κατασκευαστής: Νηρεύς
 • Μήκος:6.70 m
 • Ημερομηνία προσθήκης: 08-07-2013
 • Κατασκευαστής: Νηρεύς
 • Μήκος:595 m
 • Ημερομηνία προσθήκης: 21-04-2013
 • Κατασκευαστής: Νηρεύς
 • Μήκος:4.00m m
 • Ημερομηνία προσθήκης: 13-04-2013
 • Κατασκευαστής: Νηρεύς
 • Μήκος:5.30 m
 • Ημερομηνία προσθήκης: 25-10-2012
 • Κατασκευαστής: Νηρεύς
 • Μήκος:5.80 m
 • Ημερομηνία προσθήκης: 09-05-2012
 • Κατασκευαστής: Νηρεύς
 • Μήκος:5.00 m
 • Ημερομηνία προσθήκης: 11-02-2012